Pakeisti reikalavimai A klasių pastatų durims ir langams

Pakeisti reikalavimai A klasių pastatų durims ir langams

Nuo šiandien įsigalioja STR 2.01.02:2016 “Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” pakeitimas, kuriame taip pat nurodomi nauji, sumažinti reikalavimai  A+ ir A++ gyvenamųjų pastatų durų ir langų šilumos perdavimo koeficiento reikšmei. Pažymime, kad renkantis lauko duris, ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į gaminio patvarumą ir patikimumą, nes neženklūs lauko durų šiluminių charakteristikų svyravimai neturės įtakos nustatant bendrą statinio energetinio efektyvumo klasę.

Lentelėje pateikiamos šilumos perdavimo koeficientų (U, W/m2K) reikšmės gyvenamųjų pastatų lauko durims ir langams prieš, ir po statybos techninio reglamento pakeitimo.

 

Statinio energetinio naudingumo klasė iki 2019.02.01 nuo 2019.02.01
durys langai durys langai
A 1,40 1,00 1,40 1,00
A+ 0,85 0,85 1,30 0,90
A++ 0,70 0,70 1,20 0,80

Pasidalinkite įrašu