Garantinis aptarnavimas

Visoms prekėms (gaminiams) taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedusiai nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai.
Garantinis laikotarpis yra nurodytas sąskaitoje faktūroje arba garantiniame pase. Jei garantinis terminas nenurodomas, galioja atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose  numatyti garantiniai terminai. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu arba nuvykti adresu, nurodytu sąskaitoje arba garantiniame pase. Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą) ir galiojantį prekės garantinį taloną, jei toks buvo išduotas (gali būti prekės pakuotės viduje). Remontas atliekamas pagal gamintojo serviso taisykles.